Aktuality 
Za?ínáme už tento týden!
26.4.2005 08:12Přidal: Martin Ficnar

Termín za?átku závod? se blíží. P?ipomínám, že první briefing je plánován na sobotu na 10:00 SEL?. P?esto doporu?uji dorazit do Šumperka již v pátek odpoledne, a? pak již v sobotu prob?hne vše v klidu, v?etn? p?ípravy prvního startu.

Zve?ejn?ny SUA soubory se vzdušným prostorem
14.4.2005 10:44Přidal: Martin Ficnar

Dnes byl do dokument? dopln?n odkaz na zip soubor s aktuálními SUA soubory, které budou použity pro kontrolu letu b?hem závod?. Jedná se o stejný soubor, který publikoval Petr Koutný na stránkách sportovní komise Ae?R.

P?ihlášen 10. sout?žící
8.4.2005 12:56Přidal: Martin Ficnar

Dnešním dnem se p?ihlásil 10. závazný sout?žící, což je magické ?íslo, od kterého je možné dle propozic otev?ít sout?žní t?ídu a tudiž i celé závody. Takže te? už se m?žeme "jen modlit" za špi?kové po?así.

WEB Jarního pohár? Jeseník? spušt?n!
29.3.2005 12:46Přidal: Martin Ficnar

Dnešním dnem byl spušt?n oficiální WEB Jarního poháru Jeseník?. Na t?chto stránkách naleznete vše pot?ebné, tedy v prvním kole p?edevším závaznou p?ihlášku a propozice.

P?ipomínám, že úzáv?rka závazných p?ihlášek je 22.dubna 2005.